Kosten

Kosten

Speelgroep


per kind, per dagdeel

42.50Speelmiddag


datum eerst volgende speelmiddag volgt asap


per middag

20,-Nederlandse les


per leerling, per uur

65,-


De genoemde bedragen zijn in CHF en inclusief BTW.


Kosten voor de speelgroep worden per termijn berekend en dienen aan het begin van elk termijn te worden voldaan.  Wij volgen de schoolkalender van Stadt Zurich.  Onder de sectie 'kalender' kunt u zien wanneer elke termijn begint en wanneer de vakanties plaatsvinden.  Een verzoek ter opzegging dient u twee maanden van ten voren schriftelijk of per email in te dienen. 


De bedragen voor de Nederlandse les zijn per uur en het zijn richtbedragen. De kosten worden aan het einde van elke semester per factuur in rekening gebracht.


Voor aangepaste lestijden en/of meerdere leerlingen per les(uur) kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of u kunt ons telefonisch bereiken.

Wij maken dat een offerte afgestemd op uw situatie en wensen.

Het uurtarief is exclusief materiaal en inclusief voorbereidings- en reistijd.

Algemene voorwaarden privé-les

Algemene voorwaarden peuter- en kleuterspeelgroep