Home

 

De Juffies laat kinderen in Zwitserland op een speelse wijze leren over de Nederlandse taal en cultuur.

Wij bieden een peuter- en kleuterspeelgroep voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot en met 5 jaar. Voor de oudere kinderen van 5 tot en met 12 jaar, bieden wij privélessen Nederlands aan.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het hebben van een moedertaal en het bijhouden van die taal van groot belang is. Een moedertaal zorgt namelijk voor een eigen culturele identiteit. Maar niet alleen dat. Ook is het van invloed op latere schoolresultaten, de band met familie en vrienden in Nederland en het ontwikkelen van een tweede taal. De Juffies zetten zich in voor kinderen in Zwitserland met Nederlands als moedertaal.

 

Jonge kinderen leren vanuit de sensomotoriek (bewegen, zien, luisteren, voelen en proeven). Ze doen ervaringen op die ze verbaal uitwisselen met hun omgeving. Bij de Juffies krijgen de kinderen de mogelijkheid om op deze manier Nederlands te leren.

Kijk eens op onze facebookpagina!

Je kunt hier onder andere tips vinden over leuke dingen die je met je kind kunt doen.