Home


De Juffies leert kinderen op een speelse wijze kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur. Wij bieden privélessen Nederlands aan kinderen in de leeftijd van 4 tm 12 jaar.


Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het hebben van een moedertaal en het bijhouden van die taal van groot belang is. Een moedertaal zorgt namelijk voor een eigen culturele identiteit. Maar niet alleen dat. Ook is het van invloed op latere schoolresultaten, de band met familie en vrienden in Nederland en het ontwikkelen van een tweede taal. De Juffies zetten zich in voor kinderen in Zwitserland met Nederlands als moedertaal.


Jonge kinderen leren vanuit de sensomotoriek (bewegen, zien, luisteren, voelen en proeven). Ze doen  ervaringen op die ze verbaal uitwisselen met hun omgeving. Bij de Juffies krijgen de  kinderen de mogelijkheid om op deze manier Nederlands te leren.

Kijk eens op onze facebookpagina!

Je kunt hier onder andere tips vinden over leuke dingen die je met je kind kunt doen.